Greek English

:: υπηρεσίες
• RSS/XML Feeds
• Σύνδεσμοι
• Netcast

:: προτάσεις

:: ενημέρωση
• Forums
• Calendar
• Σαν Σήμερα
• Μαγειρική
• Καιρός

:: επικοινωνία
• Αποστολή άρθρου
• Επικοινωνία

:: στηρίξτε μας

SYNC ME @ SYNC
Προσθήκη σε:
Freestuff Bookmarks
Technorati

Βρείτε μας στο Facebook


:: feed
Όλα τα τελευταία άρθρα του Pramnos.net σε RSS
Pramnos.net RSS Feed
Τί είναι αυτό;

:: προτάσεις

:: δημοφιλή άρθρα


στο Web
στο pramnos.net
Αρχή » Αρθρογραφία

ΟΤΕ Α.Ε.: Δελτίο Τύπου

Τεχνολογία » Σταθερή και Κινητή τηλεφωνία - 31/08/2005

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π

• Αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά 5,1%

• Βελτίωση επιδόσεων σε COSMOTE, ROMTELECOM και διεθνείς επενδύσεις

• Διπλασιασμός των καθαρών κερδών του Ομίλου έναντι του Α’εξαμήνου του 2004

• Έναρξη ισχύος νόμου για την εθελουσία αποχώρηση του προσωπικού της ΟΤΕ Α.Ε. από 14/7/05

Με ενίσχυση των ισχυρών επιδόσεων στην RomTelecom και στην κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα και το εξωτερικό έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2005 για τον Όμιλο ΟΤΕ.

Αναλυτικά, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ κατά το Α’ Εξάμηνο 2005 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος ΟΤΕ ( Δ.Π.Χ.Π )

(Εκατ. € ) Α Εξάμηνο 2005 Α Εξάμηνο 2004 +/- %

Κύκλος Εργασιών 2665,7 2536,8 5,1

Λειτουργικά Εξοδα 2242,2 2170,5 3,3

Λειτουργικά Κέρδη 423,5 366,3 15,6

Καθαρά Κέρδη 212,5 102,3 107,7

EBITDA 948,4 878,9 7,9

Περιθώριο EBITDA % 35,58 34,65 +0,93 μον

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€) 0,4336 0,2087 107,7

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα € 2665,7 εκατ. και είναι αυξημένος κατά 5,1% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2004. Αυτό αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων:

 της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

 της RomTelecom, καθώς και

 των νέων υπηρεσιών της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από την κινητή τηλεφωνία ανήλθαν στα € 824,7 εκατ. και παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 13,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συνδρομητικής βάσης όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου (Cosmote, AMC, Globul & Cosmofon) καθώς και στην ενίσχυση της κίνησης στην Ελλάδα.

Επίσης, τα έσοδα της ROMTELECOM αυξήθηκαν κατά 12,2% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2004 και ανήλθαν στα € 462,4 εκατ.

Τα έσοδα από Nέες Υπηρεσίες παρουσιάζουν αύξηση κατά 38,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθαν συνολικά στα €274,9 εκατ.

Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου ανήλθαν στα € 2242,2 εκατ. και είναι αυξημένα κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Δικαιωμάτων Διεθνούς Ανταπόκρισης κατά 10,9%, του κόστους των αποδοχών κατά 6,9% και των λοιπών λειτουργικών εξόδων που αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Τα Καθαρά Κέρδη (μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας) ανήλθαν στα € 212,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 107,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ κατά το Α’ εξάμηνο του 2005, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγής Βουρλούμης, δήλωσε: «Υπάρχει μια σαφής αναστροφή στην κερδοφορία, ιδιαίτερα το β’ τρίμηνο του 2005, που οφείλεται στην εξαιρετική επίδοση της RomTelecom και τα συνεχιζόμενα θετικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές μας στην κινητή τηλεφωνία τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. H ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων και η επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης της RomTelecom, επέτρεψε στην τελευταία να παρουσιάσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Η Cosmote, στην οποία πρόσφατα περιήλθαν οι τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου στα Βαλκάνια, μπορεί, χάρη στα υψηλά περιθώρια ανάπτυξης σ’ αυτές τις αγορές, να αντισταθμίσει την ωρίμανση της εγχώριας αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Ταυτόχρονα, οι επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα παραμένουν αδύναμες στο τρίμηνο και το περιθώριο EBITDA είναι μειωμένο κατά 2,5 περίπου εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Φαίνεται όμως ότι καταφέραμε να συγκρατήσουμε την ανοδική πορεία των λειτουργικών μας εξόδων. Σε δύσκολες συνθήκες, καταφέραμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης του προσωπικού του ΟΤΕ και οι πρώτες ενδείξεις από τις αιτήσεις συμμετοχής είναι ενθαρρυντικές. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι, αυτά είναι μόνο τα αρχικά βήματα σε μια διαδικασία πλήρους αναδιάρθρωσης, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται άμεσα από τη συνεργασία και υποστήριξη όλων των συμβαλλομένων μερών.»

ΟΤΕ Α.Ε.

Τα Αποτελέσματα για το Α’ Εξάμηνο 2005 της ΟΤΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΟΤΕ Α.Ε. (Δ.Π.Χ.Π)

(Εκατ. € ) Α Εξάμηνο 2005 Α Εξάμηνο 2004 +/- %

Κύκλος Εργασιών 1342,7 1376,9 -2,5

Λειτουργικά Έξοδα 1297,9 1303,1 -0,4

Καθαρά Κέρδη 322,1 115,8 178,1

EBITDA 314,7 356,7 -11,8

Περιθώριο EBITDA % 23,44 25,91 -2,47 μον

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€) 0,6571 0,2363 178,1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Κύκλος Εργασιών της ΟΤΕ Α.Ε. ανήλθε στο Α’ Εξάμηνο 2005 στα € 1342,7 εκατ. εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004 κατά 2,5%. Η μείωση αυτή οφείλεται στη συνεχιζόμενη υποκατάσταση της σταθερής τηλεφωνίας από την κινητή και στην ένταση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά σταθερής τηλεφωνίας.

Η μείωση στον κύκλο εργασιών της ΟΤΕ Α.Ε. συγκρατήθηκε από την αύξηση κατά 43,4% των εσόδων από Νέες Υπηρεσίες -εξαιτίας της αύξησης των εσόδων από μισθώσεις γραμμών και μεταφορά δεδομένων που ανήλθαν στα € 110,4 εκατ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 119,9%- και των εσόδων από Internet/ADSL που ανήλθαν στα € 10,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 191,9%.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Ιουνίου οι πελάτες ADSL του ΟΤΕ ανήλθαν στους 88.400, μέγεθος τριπλάσιο περίπου από το αντίστοιχο του Ιουνίου 2004, ενώ η συνολική αγορά ADSL στο τέλος Αυγούστου ξεπέρασε τους 100.000 συνδρομητές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Στο Α’ Εξάμηνο 2005 τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στα € 1297,9 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Η διαμόρφωσή τους επηρεάστηκε από την:

• Μείωση των αποδόσεων κατά 12,4% προς τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

• Αύξηση κατά 6,7% των δαπανών προσωπικού, που προήλθε κυρίως από την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

• Μείωση κατά 4,6% στις Αποσβέσεις.

• Αύξηση των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων κατά 1,0% που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των δαπανών για υποστήριξη και προώθηση των πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα € 322,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 178,1%. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στο μέρισμα της Cosmote ύψους € 297,6 εκατ.

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Με το άρθρο 74 του Ν.3371/2005 ΦΕΚ 178/14-7-2005 και με την από 20/7/2005 ΕΣΣΕ μεταξύ ΟΤΕ & ΟΜΕ-ΟΤΕ καθορίσθηκε το πλαίσιο του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που απευθύνεται στο μόνιμο προσωπικό του ΟΤΕ.

COSMOTE

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις της COSMOTE συνεχίστηκαν και κατά το Α’ εξάμηνο του 2005. Τα οικονομικά αποτελέσματα της COSMOTE (Όμιλος) είναι τα παρακάτω:

(Εκατ. €) Α Εξάμηνο 2005 Α Εξάμηνο 2004 +/- %

Κύκλος Εργασιών 791,2 753,2 5,0

EBITDA 345,7 321,0 7,7

EBITDA περιθώριο 43,7% 42,6% 1,1 μον

Καθαρά κέρδη 158,6 145,3 9,1

Σύνολο πελατών

(Ελλάδα & Αλβανία) 5.110.303 4.716.597 8,3%

Ο κύκλος εργασιών της Cosmote συνέχισε και το Α’ Εξάμηνο 2005 την θετική του πορεία αυξανόμενος κατά 5,0%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης την αύξηση της χρήσης στην Ελλάδα και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις της θυγατρικής της COSMOTE στην Αλβανία, AMC.

Η συνολική αύξηση των εσόδων της COSMOTE αντανακλά αύξηση των εσόδων από αεροχρόνο, μηνιαία πάγια τέλη, SMS και υπηρεσίες δεδομένων, η οποία αντισταθμίζει τη μείωση των εσόδων από τα τέλη διασύνδεσης. Τα προγράμματα συμβολαίου προπληρωμένου χρόνου ομιλίας εξακολουθούν να αποτελούν την πιο δημοφιλή πρόταση της αγοράς.

Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου της Cosmote ανήλθαν σε € 158,6 εκατ. ενισχυμένα κατά 9,1%. Το περιθώριο καθαρού κέρδους του Ομίλου ξεπέρασε για πρώτη φορά το 20% ως αποτέλεσμα και της θετικής επίδρασης από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 3 μονάδες.

O ΟΤΕ κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου αγόρασε 19,4 εκατ. μετοχές της COSMOTE Α.Ε., αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή του στο 64,4%.

Στις 20 Απριλίου 2005 ο ΟΤΕ και η COSMOTE συμφώνησαν να μεταβιβάσουν τη συμμετοχή του ΟΤΕ σε Globul & Cosmofon έναντι € 490 εκατ.

Στις 27 Μαϊου 2005 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της ROMTELECOM - COSMOROM & COSMOTE σχετικά με την απόκτηση από την COSMOTE του 70% της Ρουμανικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας COSMOROM.

GLOBUL (Βουλγαρία)

H εταιρεία κινητής τηλεφωνίας GLOBUL, τη διαχείριση της οποίας έχει αναλάβει η COSMOTE, εμφανίζει κύκλο εργασιών ύψους € 117,5 εκατ. έναντι € 73,7 εκατ. του Α’ Εξαμήνου 2004 (αύξηση 59,4%). Το EBITDA της εταιρείας ανήλθε στο Α’ Εξάμηνο στα € 38,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 162,3%. Τα καθαρά αποτελέσματα είναι κέρδη και ανήλθαν σε € 6,3 εκατ. έναντι ζημίας € 6,9 εκατ. του Α’ Εξαμήνου 2004. Το σύνολο της πελατειακής της βάσης, την 30/6/2005 ανήλθε σε 1.936.126 πελάτες (αύξηση 50,5%).

COSMOFON (πΓΔΜ)

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOFON, που βρίσκεται επίσης υπό τη διαχείριση της COSMOTE, εμφανίζει στο Α’ Εξάμηνο 2005 κύκλο εργασιών € 16,7 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ. του Α’ Εξαμήνου 2004 και η συνδρομητική της βάση την 30-6-2005 έφθασε τους 329.622 πελάτες (αύξηση 113%).

ΟΤΕnet

Ο κύκλος εργασιών της ΟΤΕnet, σε ενοποιημένη βάση, στο Α’ Εξάμηνο 2005 ανήλθε στα € 42,97 εκατ. εμφανίζοντας μείωση 6,5% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2004, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,5% .

Η συνδρομητική βάση της ΟΤΕnet στις 30-6-2005 ξεπέρασε τους 365.300 ενεργούς οικιακούς συνδρομητές (αύξηση 42,5%). Σε αυτό τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται όλοι οι dial up και OnDSL ΗΟΜΕ συνδρομητές, καθώς και οι χρήστες καρτών προπληρωμένου χρόνου πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι ενεργοί επιχειρησιακοί πελάτες της εταιρίας - μόνιμες συνδέσεις, OFFICE GATE, OnDSL OFFICE και πελάτες υπηρεσιών «φιλοξενίας»- ανήλθαν σε 12.450 (αύξηση 49%).

ROM TELECOM

(Εκατ. €) Α Εξάμηνο 2005 Α Εξάμηνο 2004 +/-%

Κύκλος εργασιών 462,4 411,9 12,2

EBITDA 175,6 130,5 34,5

EBITDA Περιθώριο 38,0% 31,7 +6,3 μον

Καθαρά Κέρδη 89,6 8,9 906,7

Ο κύκλος εργασιών της ROMTELECOM ανήλθε στα € 462,4 εκατ. και εμφανίζει αύξηση σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2004 κατά 12,2%.

Το EBITDA ανήλθε στα € 175,6 εκατ. και αυξήθηκε κατά 34,5% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2004. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση του Κύκλου Εργασιών σε συνδυασμό με την συγκράτηση του κόστους, αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα € 89,6 εκατ. Η αύξηση οφείλεται στις συναλλαγματικές διαφορές λόγω ανατίμησης του τοπικού νομίσματος έναντι του ευρώ, καθώς και στη μείωση του φόρου εισοδήματος λόγω μείωσης των σχετικών συντελεστών φορολόγησης.

Ο δείκτης παραγωγικότητας της εταιρείας (μετρούμενος σε συνδέσεις ανά υπάλληλο) στο τέλος του Ιουνίου 2005 ανήλθε στο 275 έναντι 240 στο τέλος του 2004, σημειώνοντας αύξηση 14,5%.

ARMENTEL

Ο κύκλος εργασιών της ARMENTEL ανήλθε το Α’ Εξάμηνο 2005 στο ποσό των € 51,6 εκατ. έναντι €38,7 εκατ. του Α’ Εξαμήνου 2004, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 14,5 εκατ. έναντι € 8,7 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Το EBITDA ανήλθε στα € 30,5 εκατ. έναντι € 21,7 εκατ. του Α’ Εξαμήνου 2004 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,5%.

ΣΗΜ. Οι λογιστικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στο www.ote.gr


Προσθήκη άρθρου σε: Freestuff | Del.icio.us | | | | ForaCamp (top)
© 2002 - 2009, Pramnos Hosting
Powered by PramnosCMS
W3C Valid XHTML - W3C Valid CSS
Όροι χρήσης . Χρήστες . Επικοινωνία . Sitemap . Σχετικά . Top