Greek English

:: υπηρεσίες
• RSS/XML Feeds
• Σύνδεσμοι
• Netcast

:: προτάσεις

:: ενημέρωση
• Forums
• Calendar
• Σαν Σήμερα
• Μαγειρική
• Καιρός

:: επικοινωνία
• Αποστολή άρθρου
• Επικοινωνία

:: στηρίξτε μας

SYNC ME @ SYNC
Προσθήκη σε:
Freestuff Bookmarks
Technorati

Βρείτε μας στο Facebook


:: feed
Όλα τα τελευταία άρθρα του Pramnos.net σε RSS
Pramnos.net RSS Feed
Τί είναι αυτό;

:: προτάσεις

:: δημοφιλή άρθρα


στο Web
στο pramnos.net
Αρχή » Αρθρογραφία

Νέου τύπου φακέλωμα για τις περιουσίες

Ασφάλεια - 10/12/2002

Υπάλληλοι σε δισκέτα
Σε ηλεκτρονική μορφή θα καταχωρίζονται τα «πόθεν έσχες» των εργαζομένων στο Δημόσιο. Το ίδιο θα συμβεί και με τα οικογενειακά και υπηρεσιακά στοιχεία.

«Προσωπικό μητρώο» αποκτά πλέον κάθε υπάλληλος του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), όπου θα καταχωρίζονται με ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα στοιχεία που τον αφορούν, από την οικογενειακή και υπηρεσιακή μέχρι την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, του / της συζύγου και των παιδιών του.
Η ηλεκτρονική τήρηση κάθε στοιχείου που αφορά τον δημόσιο υπάλληλο προστατεύεται από το απόρρητο αφού περιέχονται ακόμα και ιατρικά ή περιουσιακά στοιχεία (για αυτό και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα), ενώ το προσωπικό μητρώο παραμένει «ζωντανό» σε κάθε υπηρεσία ακόμα και 10 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο.
Με σχέδιο προεδρικού διατάγματος που κατέθεσε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο υπουργός Εσωτερικών Κ. Σκανδαλίδης, προβλέπεται πως θα τηρείται και θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά το μητρώο όλων των δημοσίων υπαλλήλων ΝΠΔΔ, που υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού κώδικα κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π. (νόμος 2683/99).

Πρόσβαση

Κάθε υπάλληλος θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στο προσωπικό του μητρώο για να ζητήσει την αφαίρεση στοιχείων με ειδική αίτηση που κρίνεται από την υπηρεσία. Στο ηλεκτρονικό μητρώο θα καταχωρίζονται:
· Στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου, του / της συζύγου και παιδιών και τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης τους, που υποβάλλονται από τον υπάλληλο με υπεύθυνη δήλωση κατά τον διορισμό του. Κάθε ουσιώδης μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δηλώνεται στο μητρώο.
Για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν2683/99).
· Εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου των τελευταίων 8 ετών.
· Κάθε απόφαση, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου, όπως διορισμό, προϋπηρεσία, κλάδο, προαγωγές, μεταβολές, τυχόν συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα κ.λ.π.
· Τίτλοι σπουδών ή άλλα τοπικά προσόντα, ηθικές αμοιβές, ποινές, άδειες, νοσηλεία.
· Κάθε στοιχείο που θέλει ο ίδιος ο υπάλληλος να περιληφθεί στο μητρώο του εφόσον αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση ή είναι πρόσφορο για την αξιολόγησή του. Όλα τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται σε ιδιαίτερη κατάσταση με χρονολογική σειρά με τη μορφή ευρετηρίου, ενώ στην οικεία υπηρεσία προσωπικού κοινοποιούνται υποχρεωτικά όσα σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητά του.

Στο σχέδιο ΠΔ προβλέπεται και η δημιουργία βοηθητικού προσωπικού μητρώου, που συνοδεύει τον υπάλληλο σε κάθε μετάθεσή του, περιλαμβάνοντας αντίγραφα των απαραιτήτων στοιχείων (π.χ. διορισμού, προαγωγής, μετάθεσης, κ.λ.π.). Το βοηθητικό αυτό μητρώο τηρεί ο προϊστάμενος της υπηρεσίας όπου έγινε η μετάθεση.
Κατά την ηλεκτρονική καταχώριση και επεξεργασία των στοιχείων, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλιστεί ότι αποκλείεται η πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου, ώστε να μη λαμβάνει κανείς άσχετος γνώση.
Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν θα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλοίωση, καταστροφή ή απώλεια των στοιχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά.

Φύλαξη

Υπεύθυνος για την τήρηση, την ασφαλή φύλαξη και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας προσωπικού.
Ο ίδιος έχει και την ευθύνη για τη διαβίβαση τέτοιων στοιχείων (όπου επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις νόμων, όπως π.χ. στο πλαίσιο μιας δικαστικής έρευνας), αφού ενημερώσει πρώτα τον υπάλληλο για τη διαβίβαση και λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να μην παραβιαστεί το απόρρητο.
Πάντως, για την τήρηση του μητρώου μπορούν να απασχοληθούν και άλλοι υπάλληλοι, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Όσα στοιχεία αφαιρούνται από το προσωπικό μητρώο (εφόσον γίνει δεκτή σχετική αίτηση του υπαλλήλου) καταγράφονται σε ειδική κατάσταση.
Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παραβιάσεις του απόρρητου που διέπει διάφορα από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου, το σχέδιο ΠΔ παραπέμπει στη νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που απειλεί με αυστηρές διώξεις (ποινικές και πειθαρχικές) και πρόστιμα για κάθε παράνομη ηλεκτρονική τήρηση και επεξεργασία στοιχείων.

Ενημέρωση

Κάθε Ιανουάριο, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών που τηρούν τα μητρώα πρέπει να αφαιρούν από αυτά τις παλαιότερες εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων και τις αξιολογήσεις, αφήνοντας μόνο τις εκθέσεις της τελευταίας 8ετίας (οι παλαιότερες θα παραμένουν υποχρεωτικά στο μητρώο, εφόσον υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δίκες). Σε κάθε υπηρεσία θα λειτουργεί 3μελής επιτροπή, η οποία θα καταστρέφει ολοσχερώς (με όποιο τρόπο κρίνει καλύτερο) όλες τις προ 8ετίας εκθέσεις, που θα της παραδίδονται με βάση ειδικές καταστάσεις.
Η επιτροπή αυτή, που αποτελείται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης διοικητικού ή προσωπικού, έναν υπάλληλο και έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων, πρέπει να έχει συντάξει πρακτικό καταστροφής των εκθέσεων μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνου.

(Αναδημοσίευση άρθρου
του Αλέξανδρου Αυλωνίτη
στο «Έθνος», 19/11/2002)


Προσθήκη άρθρου σε: Freestuff | Del.icio.us | | | | ForaCamp (top)
© 2002 - 2009, Pramnos Hosting
Powered by PramnosCMS
W3C Valid XHTML - W3C Valid CSS
Όροι χρήσης . Χρήστες . Επικοινωνία . Sitemap . Σχετικά . Top